लिने र दिने (तिब्बती: gtong len)

A ध्यान प्रेम र करुणा खेती गर्ने अभ्यास जसमा अरूको पीडा लिने कल्पना समावेश छ, हाम्रो आत्मकेन्द्रित मनोवृत्तिलाई नष्ट गर्न प्रयोग गर्नुहोस्, र हाम्रो जीउ, सम्पत्ति, र अरूलाई योग्यता।