शरण लिनुहोस्

हाम्रो आध्यात्मिक विकासलाई बुद्ध, धर्म र धर्मको मार्गदर्शनमा सुम्पिँदै संघा.