सूत्र (पाली: सुत्त)

को एक शिक्षा बुद्ध जुन तान्त्रिक शिक्षा होइन; बौद्ध धर्मग्रन्थ।