अलौकिक शक्ति (ऋद्धि, इद्धि, तिब्बती: rdzu'phrul)

छ सुपर ज्ञान मध्ये पहिलो, गहिरो मा प्राप्त सामदी: कसैको नक्कल गर्न जीउ, प्रकट हुनु र गायब हुनु, ठोस वस्तुहरू पार गर्नु, पृथ्वी मुनि जानु, पानीमा हिंड्नु, उड्नु, सूर्य र चन्द्रमालाई हातले छुनु, ब्रह्मा संसारमा जानु, आदि।