अतिज्ञान (अभिज्ञा, अभिना, तिब्बती: mngon shes)

प्रत्यक्ष, अनुभवात्मक ज्ञान, छ प्रकारका: (१) अलौकिक शक्ति, (२) दिव्य कान, (३) अरुको मनको ज्ञान, (४) विगतको सम्झना, (५) दिव्य आँखा (मृत्युको ज्ञान सहित) र प्राणीहरूको पालनपोषण र भविष्यको ज्ञान), र (1) प्रदूषकहरूको विनाश। छैटौं मुक्त प्राणीहरूले मात्र प्राप्त गर्छन्।