अनुवर्ती प्राप्ति (pṛṣṭha-labdha)

पोष्ट-ध्यान समय जब आर्यहरूले योग्यता सिर्जना गर्न अभ्यास गर्छन् र मनन गर्नुहोस् बाहेक अन्य विषयहरूमा खालीपनमा ध्यान गर्ने शक्ति.