श्रवक (श्रवणकर्ता, पाली: सावका, तिब्बती: न्यान थोस)

कोही अभ्यास गर्दैछन् आधारभूत सवारी साधन arhatship तर्फ अग्रसर गर्ने बाटो जसले जोड दिन्छ ध्यान चार सत्य मा।