छ पूर्णता (षडपारमिता, तिब्बती: फर फाइन ड्रग)

उदारताको अभ्यास, नैतिक आचरण, धैर्य, आनन्दित प्रयास, ध्यान स्थिरता, र बुद्धि जुन द्वारा प्रेरित छ बोधचित्ता.