शिक्षामान (पाली: sikkhamana, तिब्बती: gelopma)

नौसिखिया धारण गर्ने महिला नन उपदेशहरू साथै दुई वर्षका लागि ६ अतिरिक्त नियमावली र भिक्षुणी बन्ने तयारी भइरहेको छ ।