संकेतहीनता (आनिमित, तिब्बती: मत्सन मा मेद पा)

कुनै पनि घटनाको कारणको अन्तर्निहित अस्तित्वको अनुपस्थिति भनेको खालीपन हो।