शान्ति (शमथ, शमथा, तिब्बती: झि ज्ञान)

संस्कृत परम्परा: एकाग्रताबाट उत्पन्न भयो ध्यान जुन साथमा छ परम आनन्द मानसिक र शारीरिक सन्तुलितता जसमा मनले कुनै पनि सद्गुण वा तटस्थ वस्तुलाई राखिएको भएसम्म हामीले चाहेसम्म बिना उतार-चढ़ाव बिना सहज रूपमा रहन्छ। पाली परम्परा: मनको एक-विन्दुता; आठ उपलब्धिहरू (ध्यान अवशोषण) जुन अन्तरदृष्टिको आधार हो।