प्रत्यक्ष विश्वसनीय कोग्नाइजरहरू महसुस गर्नुहोस्

अपरिवर्तनीय जागरूकताहरू जसले तिनीहरूका वस्तुहरू - दृश्यहरू, ध्वनिहरू, गन्धहरू, स्वादहरू, र मूर्त वस्तुहरू - प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक संज्ञानात्मक संकायमा निर्भर गर्दै जान्छन्।