संस्कृत परम्परा

मूलतः संस्कृत र अन्य मध्य एशियाली भाषाहरूमा लेखिएका शास्त्रहरूमा आधारित बौद्ध धर्मको रूप।