sāhhana

तान्त्रिक पाठ वा म्यानुअलमा अभिव्यक्त उपलब्धिको माध्यम जसले दृश्यका चरणहरू र विवरणहरू वर्णन गर्दछ ध्यान एक देवता को अभ्यास मा।