कर्मको परिपक्व फल (विपाकफल)

कर्मको परिणाम जुन पुनर्जन्म हो; पाँच समुच्चयले लिन्छ।