rigpa

अनुसार जोग्चेन, एक अशुद्ध, सूक्ष्म चेतना जसले सबै मानसिक अवस्थाहरूमा व्याप्त छ। यो मा स्पष्ट प्रकाश को मौलिक जन्मजात दिमाग संग तुलना छ नयाँ अनुवाद स्कूलहरू.