परिणामी-जन्म अवशोषण

विगतको जन्ममा तुलनीय अवशोषणको स्तर प्राप्त गरेको कारण स्वरूप वा निराकार क्षेत्रमा जन्मेको मानसिक र/वा शारीरिक समुच्चयहरू।