प्राप्ति (अधिगामा, तिब्बती: rtogs pa)

एक जागरूकता जसले वस्तुमा सुपरइम्पोजिसनहरू हटाउँछ र घटनाको निश्चिततालाई प्रेरित गर्न सक्षम हुन्छ। यो या त अनुमानात्मक वा प्रत्यक्ष हुन सक्छ।