शुद्धीकरण

एक चार-चरण अभ्यास समावेश:
१) आफ्नो गल्तीलाई पछुताउनु,
2) हामीले हानी गरेको प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न गरेर सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्दै,
3) भविष्यमा हानिकारक कार्यबाट बच्न समाधान गर्ने, र
4) केहि प्रकारको उपचारात्मक व्यवहार गर्दै।
यसले हाम्रो विनाशकारी कार्यहरूको बललाई कम गर्छ।