शुद्ध भूमिहरू

बुद्धको अटल संकल्प र योग्यताले सिर्जना गरेको स्थान जहाँ सबै बाह्य छन् अवस्था धर्म अभ्यासका लागि उपयुक्त छन्।