प्रसार (prapañca, papañca, तिब्बती: spros pa)

चिन्तित विचारहरूदेखि लिएर साँचो अस्तित्व ग्रहण गर्ने मानसिक बनावटहरू।