प्रारम्भिक अभ्यासहरू

(१) मार्गको महत्त्वपूर्ण प्रारम्भिक चरणहरूमा ध्यान गर्ने, जस्तै स्वतन्त्रता र भाग्य, मृत्यु र अनन्तता सहितको मानव जीवनको बहुमूल्यता, कर्म र यसको प्रभाव, र को दोष संसार। (२) को सन्दर्भमा tantra, नकारात्मकताहरू शुद्ध गर्ने र योग्यता सङ्कलन गर्ने अभ्यासहरू, जस्तै शरण लिँदै, बुद्धहरुको नाम जप्ने र प्रणाम गर्ने, बनाउने प्रसाद, पाठ गर्दै Mantra of वज्रसत्व, गुरु योग, र त्यसमा।