precep

कसैको प्रशिक्षणको लागि दिशानिर्देश वा नियम जीउ, बोली, वा दिमाग।

पर्यायवाची:
नैतिक संयम, वाचा