प्रासांगिक मध्यमाका

A महायान सिद्धान्त प्रणाली जसले सबैलाई जोड दिन्छ घटना परम्परागत र अन्ततः दुवै अन्तर्निहित अस्तित्वको अभाव।