पोवा

मृत्युको समयमा चेतनालाई हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास ताकि यसले बहुमूल्य मानव जीवन लिन्छ वा शुद्ध भूमिमा पुनर्जन्म लिन्छ।