सकारात्मक (सकारात्मक, सकारात्मक घटना, विधि, तिब्बती: sgrub pa)

अवधारणात्मक चेतनाले नकार्ने वस्तुलाई स्पष्ट रूपमा हटाएर यसलाई समात्ने घटना।