पोसधा (पाली: uposatha, तिब्बती: sojong)

नयाँ र पूर्णिमाको दिनमा आयोजित एक स्वीकार समारोह जसमा बौद्ध भिक्षुहरूले आफ्नो शुद्धीकरण र पुनर्स्थापना गर्छन्। उपदेशहरू। (पाली: uposatha, तिब्बती: sojong)