प्रदूषक (आश्रव, आसव)

तीन वा चार गहिरो जरा भएको अशुद्धताहरूको सेट: कामुक इच्छा, अस्तित्व (तरकारी सांसारिक रूपमा अवस्थित हुनु), र अज्ञानता। केही सूचीहरूले दृश्य थप्छन्।