विनम्रता (शान्ति, प्रशब्धि, पासाधि)

एक मानसिक कारक जसले दिमागलाई रचनात्मक वस्तुमा आफूले चाहे अनुसार लागू गर्न र मानसिक वा शारीरिक कठोरतालाई हटाउन सक्षम बनाउँछ।