कंडीशनिंग को व्यापक दुहखा

दु:ख र प्रदूषितको प्रभावमा पाँच समुच्चय लिने कर्म। यही आधार हो पीडाको दु:खपरिवर्तनको दु:ख.