अनुमति (तिब्बती: jenang)

एक ध्यान समारोह जसमा प्राप्तकर्ताले जागृत देवताको प्रेरणा प्राप्त गर्दछ जीउ, बोली, र दिमाग।