payantika (पाली: pacittiya)

लेप्स। को एक वर्ग उपदेशहरू मा प्रतिमोक्ष सूत्र। नहसर्गिक-पयतिका हुँदा गरेको कसुर वा प्रार्थनाचित्तिका precep अतिक्रमण गरिएको छ। 

पर्यायवाची:
प्रार्थनाचित्तिका