दर्शन मार्ग (दर्शनमार्ग, तिब्बती: mthong lam)

पाँच मार्गहरू मध्ये तेस्रो। यो तब सुरु हुन्छ जब एक ध्यानकर्ताले अन्तर्निहित अस्तित्वको शून्यताको प्रत्यक्ष, गैर-वैचारिक बोध हुन्छ।