पराजिका

जरा precep भिक्षु र भिक्षुणीहरूको लागि। एक पूर्ण उल्लङ्घन को अर्थ एक पराजित भएको छ र अब एक छैन मठमा.