शरणार्थी वस्तुहरू

जसलाई हामी आध्यात्मिक मार्गदर्शनको लागि फर्कन्छौं। बौद्धहरूको लागि, यी हुन् तीन ज्वेल्स - बुद्ध, धर्म र संघा.