अव्यक्तता

विषय र वस्तुको अनुपस्थिति, अन्तर्निहित अस्तित्वको, परम्परागत सत्यहरूको, र/वा एक आर्यमा वैचारिक उपस्थितिको खालीपनमा ध्यान गर्ने शक्ति.