अपशिष्ट (अविप्रणाश, तिब्बती: चुद मी जा बा)

वैभासिकहरू द्वारा दाबी गरिएको, यसलाई IOU, भाउचर, वा सीलसँग तुलना गरिएको छ जसले सुनिश्चित गर्दछ कर्म एक जीवनबाट अर्को जीवनमा जान्छ।