अवशेष बिना निर्वाण (अनुपाधिशेष-निर्वाण, अनुपाधिसेस-निब्बान, निरुपाधिशेषनिर्वाण))

(१) अरहतको मृत्यु भई प्रदूषित समुच्चय बाँकी नरहेको अवस्थामा मुक्तिको अवस्था, (२) अर्हतको खालीपनमा ध्यान गर्ने शक्ति जहाँ वास्तविक अस्तित्वको कुनै रूप देखिँदैन।