निरन्तर ध्यानका नौ चरणहरू (नवकारा चित्तस्थिति, तिब्बती: सेम्स ज्ञान दगु)

शान्ति प्राप्त गर्ने बाटोमा एकाग्रताका चरणहरू।