शून्यवाद

हाम्रो कार्यको कुनै नैतिक आयाम छैन भन्ने विश्वास; केहि पनि छैन भन्ने विश्वास।