स्वाभाविक रूपमा नकारात्मक कार्यहरू

कार्य जसले दुःखको परिणाम ल्याउँछ चाहे कसैसँग छ precep तिनीहरूलाई त्याग्न वा नगर्न, लागि
उदाहरण, हत्या, चोरी, झूट, र यति।