प्राकृतिक रूपमा पालन गर्ने बुद्ध प्रकृति (प्रकृतिष्थगोत्र, तिब्बती: रंग बझिन ज्ञान रिग्स)

मनको शून्यता जुन अझै अशुद्धताबाट मुक्त छैन।