नालन्द परम्परा

नालन्द मठ र अन्य बाट वंशज बौद्ध परम्परा मठमा छैटौंदेखि बाह्रौं शताब्दीको उत्तरार्धसम्म फस्टाएको भारतका विश्वविद्यालयहरू।