क्षणिक एकाग्रता (पाली: khanika-समाधि)

एकाग्रता दिमागको परिवर्तनशील अवस्थाहरूमा माइन्डफुलनेस निर्देशित गरेर विकसित हुन्छ जीउ, देखा पर्ने कुनै पनि घटनालाई ध्यान दिँदै। वास्तविक ध्यानको गहिराइमा नभए पनि, श्रावकहरूले यसलाई अर्हतत्व प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्।