ध्यान (स्मृति, सती)

एक मानसिक कारक जसले यसलाई बिर्सन बिना अघिल्लो परिचितको घटनालाई दिमागमा ल्याउँछ र अन्य वस्तुहरूमा व्याकुलता रोक्छ।