दिमाग प्रशिक्षण

A ध्यान विपद्लाई कसरी जागृतिको बाटोमा ल्याउने भन्ने कुरामा जोड दिने विधि संक्षिप्तमा वर्णन गरिएको छ।