प्रवासी प्राणीहरू

चक्रीय अस्तित्व भित्र जन्मिएका प्राणीहरू। तिनीहरू एकबाट पलायन हुन्छन् जीउ दु:खको प्रभाव अन्तर्गत अर्कोलाई र कर्म.