योग्य कर्म

दोस्रो-लिंक पुण्य कार्यहरू जसले इच्छा क्षेत्रमा भाग्यशाली पुनर्जन्मको कारण सिर्जना गर्दछ।