मानसिक शरीर

यो जीउ अर्हतहरूद्वारा लिइएको र शुद्ध-भूमि बोधिसत्वहरूले गर्दा अज्ञानता को विलम्बता को आधारअशुद्ध कर्म.