manatta

तपस्या, पश्चाताप, र निलम्बनको अवधि मठमा सङ्घवासेस गरेको व्यक्तिको लागि विशेषाधिकार।